Новини та ділова аналітика для проактивних

ГО «Всеукраїнська молодіжна ліга підприємців»

17 грудня 2015 — 11:15

Історія організації, дата створення:
ГО «Всеукраїнська молодіжна ліга  підприємців» створена в 1998 році.
Свідоцтво про реєстрацію Всеукраїнського молодіжного громадського об'єднання «Українська ліга молодих підприємців»  № 1077 видано 16 жовтня 1998 року. В 2014 році проведено перереєстрацію у відповідності до тоновленого законодавства.

Основна мета діяльності організації:
Об'єднання молодих підприємців для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів; сприяння інтеграції та взаєморозумінню підприємців різних галузей, а також сприяння розвитку підприємництва та ринкових відносин; сприяння налагодженню економічних зв'язків між регіонами та встановленню міжнародних економічних контактів.

Структура та кількісний склад організації:
Чисельність організації складала на  початок 2015року близько 1100 осіб.
На сьогоднішній день створено 16 регіональних організацій. Найчисельнішими з них є: Закарпатська, Тернопільська,  Львівська, Івано-Франківська, Хмельницька, Миколаївська, Київська.
Найбільш активними осередками є  Київський, Тернопільський,  Львівський, Івано-Франківський, Херсонський, Миколаївський та Хмельницький.

Структура керівних органів організації:
Вищім керівним органом Організації є З’їзд, який скликається один раз на два роки, в період між з’їздами керівництво Організацією здійснюється правлінням Організації.
Правління формується наступним чином: Президент Ліги, Перший Віце-Президент, Віце-Президенти.
Поточною діяльністю організації займається Правління, а також безпосередньо Президент та віце-президенти. З метою перевірки фінансово-господарської діяльності Ліги функціонує наглядова Рада Організації.