Новини та ділова аналітика для проактивних

НБУ оновив вимоги до ліцензування банків

29 грудня 2021 — 14:15

Національний банк України оновив Положення про ліцензування банків, зокрема встановив вимоги до: стратегії банку в частині обсягу інформації та періоду, на який вона складається; колективної придатності ради та правління банку; головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, а також порядок погодження Національним банком їх призначення на посади, повідомляє прес-служба регулятора.

Зміни затверджені постановою правління Національного банку від 24 грудня №154 "Про затвердження змін до Положення про ліцензування банків" та набирають чинності з 29 грудня 2021 року, йдеться у повідомленні НБУ.

Зокрема, не менше половини членів ради банку повинні мати досвід роботи в банківському та/або фінансовому секторі не менше трьох років. 

Колективну придатність органів управління банку оцінюватиме його рада (самооцінка ради, оцінка правління) та Національний банк.

Оцінка колективної придатності правління здійснюється у разі щорічної оцінки ефективності його діяльності та змін, які стосуються правління банку. Національний банк визначає наявність колективної придатності та оцінює ефективність управління банком за результатами: аналізу інформації за результатами самооцінки банку, ліцензування та моніторингу, безвиїзного та виїзного нагляду.

До 1 липня 2022 року банки мають вжити заходів для приведення колективної придатності ради та правління банку у відповідність до вимог законодавства України, а також подати інформацію про колективну придатність ради та правління банку.

Національний банк має право прийняти рішення про невідповідність колективної придатності ради та/або правління банку та вимагати вжиття заходів для вдосконалення їх діяльності з метою забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю банку. Регулятор може вимагати зміни персонального складу ради та/або правління банку.

Ключові кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати головний ризик-менеджер та головний комплаєнс-менеджер – бездоганна ділова репутація та професійна придатність.

До 5 лютого 2022 року банки мають подати до Національного банку анкети осіб, призначених на посади головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера до 5 серпня 2021 року. Протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою мають подати документи для погодження головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера банки, які прийняли рішення про призначення осіб на ці посади у період із 5 серпня 2021 року до дня набрання чинності цією постановою.

Особа, якій НБУ погодив набуття або збільшення істотної участі в банку, має право на реалізацію свого наміру протягом шести місяців із дня погодження. Крім того, запроваджено процедуру звернення заявника до НБУ з обґрунтованим клопотанням щодо продовження строку для реалізації наміру набуття або збільшення істотної участі в банку та визначено порядок прийняття рішення за таким зверненням. Регулятор також визначив порядок скасування рішення про погодження набуття або збільшення істотної участі в банку та повідомлення особи, щодо якої прийняте це рішення.

Оновлене Положення встановлює обов’язок фізичних осіб із метою підтвердження джерел походження власних коштів додатково подавати:

  • документи, на підставі яких набуто право власності на майно (активи), суму доходу від відчуження якого (яких) включено до інформації про майновий стан;
  • документи, на підставі яких відчужено майно (активи), суму доходу від відчуження якого (яких) включено до інформації про майновий стан.

Визначено, що документи для оцінки фінансового або майнового стану не подаються юридичною або фізичною особою, яка спільно з іншою особою набуває істотної участі в банку, якщо вона одноосібно володіла істотною участю в цьому банку рівного чи більшого розміру.

Відтепер банки зобов’язані повідомляти Національний банк про факти набуття або збільшення істотної участі в цьому банку, а також про факти зменшення істотної участі особи в цьому банку.

Уточнено умови відкриття іноземними банками філій на території України. Нововведення внесені на виконання вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи".

Нагадаємо, за 10 місяців банки збільшили прибуток на 47%.